Integritetspolicy

Integritetspolicy
Vi har tidigare skickat dig reklamblad (bokmagasin), e-postinformation mm med anledning av vår affärsmässiga relation. Vi skulle vilja fortsätta att göra det och hoppas att du är intresserad av att fortsätta att ta emot denna information. Mot bakgrund av den nya EU: s allmänna databeskrivningsförordningen 2016/679 (GDPR), som träder i kraft den 25 maj 2018, vill vi ge dig viss information om de uppgifter vi behandlar för att skicka information till dig. Vi respekterar din integritet och skyddar dina personuppgifter som vi behandlar.

De typer av data vi samlar in:
Alla personuppgifter som behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagar.
Vi samlar även in e-post-adresser och telefon nr.

Hur vi använder de data vi samlar in och lagrar:
Vi använder kunduppgifter för att skicka nyhetsbrev och kunna söka på våra kunder i vårt system.
Vi säljer inte, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga för tredje part.

Skäl för användning av dina personuppgifter:
Lagring av dina uppgifter sparas för angivna ändamål som nämnts ovan så länge du fortsätter att var kund hos oss eller att vi, med grund i din yrkesroll, bedömer att du kan vara en potentiell kund hos oss. Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vi vår databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort dina uppgifter från vårt register. När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som förklaras i det här meddelandet använder vi oss av våra legitima intressen när det gäller att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med dig som en kontaktperson om verksamheten och våra erbjudanden. Vi anser att våra legitima intressen följer lagen och de rättsliga rättigheterna och friheterna i våra affärskontakter.

Hur vi delar informationen vi samlar in:
Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina uppgifter.

Säkerhet:
Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter mot förluster och att skydda mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra säkerhetspolicyer och rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

Dina val och rättigheter:
Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rätt att veta vilka uppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter om dig korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina uppgifter. Observera att begränsningen eller raderingen av dina uppgifter kan innebära att vi inte kommer att kunna tillhandahålla de meddelanden och utskick som beskrivs ovan.
Du har också rätt att ta emot dina uppgifter i maskinläsbar form och överföra data till en annan part som ansvarar för databehandling. Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vi databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort dina personuppgifter från vårt register. Avregistrering sker genom att du skickar ett brev eller e-postmeddelande till oss.

Användarvillkor
Genom att du får tillgång och använder den här webbsidan godkänner du Din Boks användarvillkor enligt nedan:

Din Bok förbehåller sig rätten att ändra eller uppdatera dessa användarvillkor.
Din Bok förbehåller sig också rätten att uppdatera och ändra webbplatserna liksom att avbryta eller på annat sätt begränsa användandet av dem.

Länkar:
Vi kan via denna sida erbjuda länkar till andra webbsidor på Internet. Din Bok är inte ansvarigt för att dessa webbsidors innehåll är korrekt, då dessa sidor inte står under Din Boks kontroll.

Lösenord:
Lösenord på den här webbsidan är avsedda för personligt bruk. Du är ansvarig för ditt lösenords säkerhet.
Din Bok har rätt att övervaka ditt lösenord och på eget bevåg begära att du ändrar det.

Användande av information på webbplatserna:
Det är förbjudet att utan Din Boks samtycke göra kopior av hela eller delar på webbplatsen, oavsett med vilken teknik detta sker. Bilder får laddas ner av befintlig och registrerad kund i syfte att skapa ökad försäljning.

Friskrivning, Ansvarsbegränsning:
Du godkänner att all användning av informationen och av den här webbsidan sker på egen risk, att du tar fullt ansvar för direkta, oavsiktliga, indirekta skador eller följdskador som uppstår på grund av att du har tillgång till information eller använder information eller mjukvara som tillhandahålls av den här webbplatsen Din Bok ansvarar inte för något fall av skada som direkt eller indirekt orsakas av användningen av webbplatserna. Vi kan tyvärr ej garantera att webbplatserna är virusfria.

Behörighetsregler:
Dessa Användarvillkor ska styras, tolkas och upprätthållas i enlighet med svensk lagstiftning. Om du har några frågor kring Din Bok & Co och dess användarvillkor är du välkommen att kontakta oss.